Velkommen!

På denne siden vil jeg legge ut bilder fra mine turer med kameraet. Dyr, fugler, natur og landskapsbilder er det jeg liker best. Forsøker å formidle på min måte og håper du finner glede i å kikke på bildene i bloggen :-)

mandag 23. februar 2015

Road kill ..
Midt i veien lå den.
Et liv var ubønnhørlig over, røvet vekk av sivilisasjonens krav om mobilitet og frihet. Vår trang til å kunne forflytte oss raskt og effektivt, når og hvor vi måtte ønske, satte en effektiv stopper for en eventyrlysten krabat med alt for liten evne til å vurdere fart og utfall. Enda et offer for vår moderne utvikling, men "bare" et ekorn, ikke noen "big deal". Et rast kikk i speilet kanskje for å se om den virkelig ble truffet ... men ingen omsorg. Overlatt til seg selv på en øde vei.

Jeg hadde muligheten til å ta et bilde med mer brutal innvirkning på vår medfølelse siden "kompisen" stod tett ved dens side og ikke helt skjønte hva som hadde skjedd, men jeg valgte å la være.

Det jeg kunne gjøre var å gi den en verdig avslutning og ta den vekk fra den kalde brutale veien. Hva har skjedd med oss? Hvorfor har det blitt helt naturlig å kjøre på et levende vesen for så å bare la det ligge?

----

Lifeless, in the middle of the road.
A life was over, robbed away of due to civilization demands for mobility and freedom. Our urge to move quickly, whenever and wherever we want, put an effective end to an adventurous chap with far too little ability to assess speed and outcome. Yet another victim of our modern development, but "only" a squirrel, not a "big deal." A swift look in the mirror perhaps to see if it really was hit ... but no caring og charity. Left alone to die on a deserted road.

I had the opportunity to take a picture with more brutal impact on our compassion since a "buddy" stood by its side and not quite realized what had happened, but I chosed not to.

The only thing I could do was to give it a worthy treatment and carry it away from the cold brutal road. What happened to us? Why has it become natural to run down a living creature then just to let it lie alone and die?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar